156,343 species and infraspecific names are in the database, 22,018 images, 60,428 bibliographic items, 446,040 distributional records.

Nitella gracilis f. condensata L.J.Wahlstedt

Publication details
Nitella gracilis f. condensata L.J.Wahlstedt 1875: 19

Published in: Wahlstedt, L.J., Eds (1875). Monografi öfver Sveriges og Norges Characeer. pp. 1-37. Christianstad, Sweden: Christianstads Högre Elementar-Läroverks Inbjudningsskrift år 1875.

Publication date: 1875

Type species
The type species (lectotype) of the genus Nitella is Nitella opaca (C.Agardh ex Bruzelius) C.Agardh.

Status of name
This name is currently regarded as a synonym of Nitella gracilis (J.E.Smith) C.Agardh

Infrageneric classification
Subgenus Tieffallania Section Geoallenia

Origin of species name
Adjective (Latin), thin, slender (Stearn 1973).

Synonym(s)
No synonyms are currently included in AlgaeBase.

Taxonomic notes
Nitella gracilis varierar i hög grad. De större och grövre formerna närma sig till N. mucronata f. tenuior, de mindre och finare påminna on N. batrachosperma. Från begge de nämnda arterna kan dock N. gracilis genom bestämda kännetecken skiljas. - Bladen äro än temligen allmänt tre gånger delade (f.normalis), än äro de flesta bland dem blott två gånger (stundom t.o.m. nlott en gång) delade (f. simplicior. Än äro bladen mycket långa, t.o.m. tumslånga (f.longifolia), än ganska korta, stundom knappt 1/5 tum långa (f. brevifolia; i begge fallen kunna toppstyckena vara antingen längre än den föregående laden (f. gracillima eller lika långa med eller kortare än den samme (f. tenella; stjelken är än lång och slankig (f. elongatas laxa), än kortare, med tätt sittande bladkranser (f. contraca s. condensata. Med afseende på storleken kan man urskilja: f. major, f. minor och pusilla; med afseende på grofheten: f. robustior och f. tenuior. Mellan dessa extrema former träffas telrika förmedlande fergånger, dette till och med på samma växtställe. (Fra Wahlstedt 1875:19). - (10 Apr 2010) -

General environment
This is a freshwater species.

No distributions recorded
No distributional records for this taxon have been recorded by AlgaeBase to date. Generally, recent national lists or extensive regional or state lists have been employed to give a general indication of distribution.

Created: 13 March 2006 by M.D. Guiry

Verified by: 06 May 2011 by Anders Langangen

Accesses: This record has been accessed by users 256 times since it was created.

Verification of data
Users are responsible for verifying the accuracy of information before use, as noted on the website Content page.

Linking to this page: http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=94828

Citing AlgaeBase
Cite this record as:
Anders Langangen in Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2019. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 21 September 2019.

SITE © 1996 - 2019 M.D. Guiry. All rights reserved.

Website Design : 249 Design Studio