Bibliographic Detail

Kisselev, I.A., 1940

Reference:
Kisselev, I.A. (1940). Fitoplankton severo-vostochnogo Kaspiya s ego zalivami Komsomolets (Mertvyj Kultuk) i Kajdak po materialam ekspeditsiy Akademii Nauk SSSR v 1934 i 1935 gg. [Phytoplankton of NE Caspian Sea and bays Mertvyj Kultuk and Kajdak; samples collected of the expeditions of the Science Academy of the USSR in the years 1934 and 1935]. Trudy po kompleksnomu izucheniyu Kaspiyskogo morya 3: 103-126, 12 figures, 3 tables. [in Russian with German abstract]

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: