Bibliographic Detail

Cleve, P.T., 1896

Reference:
Cleve, P.T. (1896). Redogörelse för de svenska hydrografiska undersökningarne februari 1896. V. Planktonundersökningar: Vegetabilskt plankton. Bihang till Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 22(5): 1-33.

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: