162,343 species and infraspecific names are in the database, 22,760 images, 63,965 bibliographic items, 474,946 distributional records.

Bibliographic Detail

Ballesteros, E., 1981

Reference:
Ballesteros, E. (1981). Contribució al coneixement algològic de la Mediterrània Espanyola: algues bentòniques i litorales de Tossa de Mar (Girona). Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 46 (Sec. Bot. 4): 55-73, 1 fig.

SITE © 1996 - 2021 M.D. Guiry. All rights reserved.

Website Design : 249 Design Studio