Bibliographic Detail

Elenkin, A.A., 1936

Reference:
Elenkin, A.A. (1936). Sinezeleniye vodorosli SSSR. Monografiya presnovodnykh i nazemnykh S'yanofiseaye, obnaruzhennykh v predelakh SSSR. Obshchaya chast' [Blue-green algae of the USSR. Monograph of freshwater and terrestrial Syanofiseae found within the USSR. A common part]. pp. [1]-679, 91 figs. Moscow & Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. [in Russian]

Publication Date:
May 1936

Location:
Moscow & Leningrad

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: