Bibliographic Detail

Gail, G.I., 1950

Reference:
Gail, G.I. (1950). Opredelitel' fitoplanktona Yaponskogo morya [Manual for identification of the phytoplankton of the Sea of Japan]. Izvestiya Tikhookeanskogo Nauchno-issledovatel'skogo Instituta Rybnogo Khozyaystva 33(1): 1-177, 27 plates. [in Russian]

Publication Date:
1950

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: