Bibliographic Detail

Starmach, K., 1963

Reference:
Starmach, K. (1963). Nowe gatunki z rz?du Dinococcales (Pyrrhophyta) z Groty Twardowskiego w Krakowie. New species of the order Dinococcales (Pyrrhophyta) from the Twardowski Cave in Kraków. Acta Hydrobiologica [Zak?ad Biologii Wód (Polska Akademia Nauk)] 5: 337-342.

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: