Bibliographic Detail

Rozanov, A.Y., Missarzhevsky, V.V., Volkova, N.A., Voronova, L.G., Krylov, I.N., Keller, B.M., Koroljuk, I.K., Lendzion, K., Michniak, R., Pychova, N.G. & Sidorov, A.D., 1969

Reference:
Rozanov, A.Y., Missarzhevsky, V.V., Volkova, N.A., Voronova, L.G., Krylov, I.N., Keller, B.M., Koroljuk, I.K., Lendzion, K., Michniak, R., Pychova, N.G. & Sidorov, A.D. (1969). Tommotskiy yarus i problema nizhney granitsy kembriya [Tommotian Stage and the Cambrian Lower Boundary problem]. Trudy Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Geologicheskiy institut 206: 1-380, 79 figures, 15 tables, 55 plates. [in Russian]

Publication Date:
1969

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: