Jania cubensis Montagne ex Kützing

Jania cubensis Montagne ex Kützing
 
Currently in AlgaeBase: