Epithemia adnata (Kützing) Brébisson

Epithemia adnata (Kützing) Brébisson

Other images available for this species

 
Currently in AlgaeBase: