Halicystis ovalis (Lyngbye) Areschoug 1850

Publication Details
Halicystis ovalis (Lyngbye) Areschoug 1850: 447

Published in: Areschoug, J.E. (1850). Phycearum, quae in maribus Scandinaviae crescunt, enumeratio. Sectio posterio Ulvaceas continen. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 14: 385-454, 3 pls.

Request PDF

Type Species
This is the type species (holotype) of the genus Halicystis.

Status of Name
This name is currently regarded as a synonym of Derbesia marina (Lyngbye) Solier.

Basionym
Gastridium ovale Lyngbye

Type Information
Syntype localities: Hab. ad infimum refluxus limitem littoris Faroeneis, ut ad Qvivig, Hövig, etc. [various in Faroe Islands]; (Lyngbye 1819: 72)

Origin of Species Name
Adjective (Latin), oval, elliptical, i.e., broadest at the middle, the sides curved and length:breadth generally 2:1 (Stearn 1973).

General Environment
This is a marine species.

Created: 11 December 1998 by M.D. Guiry.

Last updated: 23 September 2019

Verification of Data
Users are responsible for verifying the accuracy of information before use, as noted on the website Content page.

Loading synonyms...
Loading notes...
Loading common names...
Loading distribution...
Loading references...
Loading bibliographical references...
Loading culture providers...

Linking to this page: https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=14094

Citing AlgaeBase
Cite this record as:
M.D. Guiry in Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 23 September 2019. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 09 February 2023

 
Currently in AlgaeBase: